Redakcia Choice

Zodiacové svetlo

zvieratníkové svetsvechenie nočnej oblohy vytvorený tým, že je v medziplanetárneho prachu (v dôsledku rozptylu slnečného žiarenia od prachových častíc). Zodiacové svetlo je vidieť buď večer na západe, alebo ráno na východe. * * * ZODIACAL SVETZODIACAL LIGHT, žiara nočnej oblohy, vytvorená prachom v medziplanetárnom priestore (kvôli rozptýleniu slnečného žiarenia prachovými časticami). Zodiacové svetlo je vidieť buď večer na západe, alebo ráno na východe.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow