Redakcia Choice

Jean Giono

Giono Jean (giono) (1895-1970), francúzsky spisovateľ. V románoch, "Ogawa" (1930), "pieseň krajiny" (1934), "Joy" (1935) - odmietnutie mestské civilizácie, velebenie prírody a patriarchálnej roľník život. * * * GIONO Jeanon (1895-1970), francúzsky spisovateľ. V románoch, "Ogawa" (1930), "pieseň krajiny" (1934), "Joy" (1935) - odmietnutie mestské civilizácie, velebenie prírody a patriarchálnej roľník život.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow