Redakcia Choice

"Mladé Taliansko"

Talianska podzemná organizácia "Talianska mladá" v rokoch 1831-34 a 1840-48. Zakladateľom je J. Mazzini. Hlavným cieľom je boj za oslobodenie Talianska od zahraničného jarmo a vytvorenie jednej talianskej republiky. Avšak jej praktická činnosť bola obmedzená na organizáciu sprisahaní, ktoré boli napriek hrdinstvu účastníkov porazené.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow