Redakcia Choice

Колый - это ... Čo je to košík?

Kolymaga -i; Dobre. 1. Stará uzavretá štvorkolesová posádka. 2. Zanedbané. O objemnom, neohrabanom vozni, automobile atď. Prejsť na starom invalidnom vozíku pozdĺž vidieckych ciest. * * * ťažké uzavreté štvorkolesové vozidlo. * * * Kolymagakolymaga, ťažké uzavreté štvorkolesové vozidlo.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow