Redakcia Choice

Toxicite vode

toxicite vode

schopnosť vody spôsobovať porušenie vitálne aktivity vodných organizmov v dôsledku prítomnosti v ňom škodlivín (pravidlá ochrany povrchových vôd, 1991.) EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

Toxicita vody
vody schopnosť spôsobiť narušenie vodnej aktivitou organizmov v dôsledku prítomnosti v ňom škodlivín (rokovací povrchových vôd ochrany, 1991).
EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010

.

arrow