Redakcia Choice

Vojna všetkých proti všetkým

Vojna všetkých proti všetkým

z latinčiny: Bellum Omnium contra omnes (bellum Omnium Contra ohm-nes ....)
z knihy "prvky prirodzených práv a občianskej" (1642), anglický filozof Thomas Hobbes (1588-1679) V tejto práci (časť 1, kapitola 12) píše: "nie je pochýb o tom, že vojna bola prirodzeným stavom muž doteraz tvoril spoločnosť, a navyše nie je len vojna, ale vojna všetkých proti všetkým. "je to výraz filozofa neskôr opakuje vo svojej knihe" Leviathan "(1651), v prvej časti (kap. 13-14).
narážajúce : Nepriateľstvo a súťaž, nedostatok solidarity a pravidlá sú záväzné pre celú spoločnosť sústruženie do hmoty súperiacich medzi sebou jedinca

Collegiate Dictionary okrídlené slová a výrazy - M :. ... "Lokid-Press" Vadim Serov 2003.


arrow