Redakcia Choice

Tón

TONAL týždeň; -lena, je on-line. do tónu (1, 7 číslic) a tonality. T-ta frekvencia, gama. T-th vzťah, prechody. Tretia konštrukcia apartmánu. Desiata zmena hry. Toto porušenie. Tá maľba. T. krém (kvapalný prášok určitého tonu). Tónová, príslovka. T. kresba vo veku.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow