Redakcia Choice

Meč Union a kričí

meč Union a kričí

Z románu "Dvanásť Stolička" (1928) sovietskych spisovateľov Ilya ILF (1897- 1937) a Jevgenij Petrov (1903-1942). Názov mýtického podzemné organizácie, vymyslený OSTAPE Bender pre "brať peniaze" na kamarátom Ippolit Matveyevich Vorobyaninov, veriť, že tým, že účasť v tomto "organizácia" môže vrátiť k starej, predrevolučnej života.
Ironicky: o existencii len na papieri, slovách alebo predstavách politických organizácií.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow