Redakcia Choice

"ÚNia spravodlivého"

"Liga spravodlivých" v 1836-47 tajnej organizácie nemeckých politických utečencov. Vznikli v Paríži, mali časti v iných krajinách. V roku 1847 bola "Únia spravodlivých" reorganizovaná K. Marxom a F. Engelsom, ktorí vytvorili Zväz komunistov.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow