Redakcia Choice

Trim

RÔZNE -a; m. [šír. differens] 1. Špeciálne. Rozdiel v ťahu luku a zadnej časti lode. 2. Financie. Rozdiel ceny tovaru pri objednávaní a prijímaní tovaru v priebehu obchodných operácií. * * * ozdoba (z latinského rozdielu - rozdiel), rozdiel v ponore (prehlbovanie) lode nosom a zadnou časťou. * * * ROZDIELNÝ (z latinského rozdielu - rozdiel), rozdiel v ponorení (prehlbovanie) cievy nosom a zadnou časťou.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow