Redakcia Choice

TOXICITA

TOXICITA

Schopnosť organizmov obývať vodu obsahujúcu rôzne množstvá toxických látok (GOST 27065-86.)

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

Kapacita
schopnosť organizmov obývať vodu obsahujúcu rôzne množstvá toxických látok (GOST 27065-86).

EdwART. Slovník environmentálnych termínov a definícií, 2010


.

arrow