Redakcia Choice

Celkový index kontaminácie pôdy

Úhrnná Znečistenie pôd
znečistenia pôdy charakteristické niekoľkých nečistôt ( bol vyvinutý najmä s ohľadom na ťažké kovy). S. p. S. , N (zc) odhadované podľa vzorca: ZC = Skci - (n-1), kde KCI - súčiniteľ i-tej koncentrácia škodliviny sa rovná kvociente jeho koncentrácia v kontaminovaných pôd a na pozadí; n je počet zložiek, ktoré sa majú určiť.

Environmentálny slovník, 2001

Celkový index kontaminácie pôdy
Charakterizácia kontaminácie pôdy viacerými znečisťujúcimi látkami (hlavne vyvinutá pre ťažké kovy). S. p. S. , N (zc) odhadované podľa vzorca: ZC = Skci - (n-1), kde KCI - súčiniteľ i-tej koncentrácia škodliviny sa rovná kvociente jeho koncentrácia v kontaminovaných pôd a na pozadí; n je počet zložiek, ktoré sa majú určiť.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.

arrow