Redakcia Choice

Smiať sa

smiech -Zmesi, -smeoshsya; komunikácie. Začnite sa smiať; smiať sa. Prečítal som si poznámku a zasmial sa. Р. ironický smiech. Р. nad jeho trápnosťou. Р. v tvári smb. (odpoveď s smiechom vyjadrujúca túto nedôveru, neúctu k partnerovi).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow