Redakcia Choice

Náhodný

DISKUSY -jak, to budeš; komunikácie. [od neho. kasieren - zničiť] (koho) čo. Hovorový. Rozpustenie, likvidácia. Р. Association. // Vtip. Vyjadrenie hrozby. Tu budem počítať.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow