Redakcia Choice

, Aby ste to odmietli

UNLOCK -chody; komunikácie. Hovorový. Zmiešať sa, rozpadať sa v tatters (o vlasy, vlna). Skloniť sa, to je; NCW.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow