Redakcia Choice

Tepelná bilancia

tepelnej bilancie
pomer medzi množstvom prijatej a dal vonkajšej strednej teplote po určitú dobu. Všetky rastliny a väčšina zvierat patria k ektotermickým organizmom. Endotermické organizmy sú vtáky a cicavce.

Environmentálny slovník, 2001

Vyváženie telesného tepla
pomer medzi množstvom tepla prijatého a dodaným do životného prostredia počas určitého časového obdobia. Všetky rastliny a väčšina zvierat patria k ektotermickým organizmom. Endotermické organizmy sú vtáky a cicavce.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.

arrow