Redakcia Choice

Povesť o mne budú konať po celom Rusku veľkú

Povesť o mne budú konať po celom Rusku veľký

Z básne "Som pomník postavený bez pomoci rúk" (1836), Alexandra Puškina (1799-1837):
Povesť o mne sa bude konať po celom Rusku veľké,
a zavolaj mi každý, kto je vo svojom jazyku,
a hrdý vnuk Slovanov a Finn, a teraz divoký
TUNGUS, a každý stepi Kalmyk.
Ako dlho budú ľudia typu I,
Načo pocity som zobudila líra.
Čo vo svojom krutom veku som chválil slobody
a milosrdenstva pre poklesnuté ...

Collegiate Dictionary okrídlených slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow