Redakcia Choice

Korfovská deklarácia

Corfiot deklaratsiyapodpisana Korfu (Kerkyra) 20.júla 1917 premiér Srbska, N. Pasic a predseda juhoslovanskej výboru A. Trumbichem. Po 1. svetovej vojne boli Srbsko a juhoslovanské krajiny Rakúsko-Uhorska začlenené do nezávislého štátu (pod záštitou dynastie Karageorghievich). V auguste 1917 sa Černogorskský výbor Národnej asociácie pripojil k vyhláseniu Korfu. * * * KORFUSOVÉ VYHLÁSENIE VYHLÁSENIA KORFUS, podpísané asi. Korfu (Korfu) 20. júla 1917 predseda Srbska N. Pašić a predseda jugoslávskeho výboru A. Trumbich. Po 1. svetovej vojne boli Srbsko a juhoslovanské krajiny Rakúsko-Uhorska začlenené do nezávislého štátu (pod záštitou dynastie Karageorghievich). V auguste 1917 sa Černogorskský výbor Národnej asociácie pripojil k vyhláseniu Korfu.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow