Redakcia Choice

Referenčnej oblasti

referenčná plocha
prírodné územný komplex nejaké pozície (facie, trakt, na šírku), ktorý má typické vlastnosti, ktoré zodpovedajú všeobecne normálne (prírodná) stave (procesu), ktoré boli ako štandard pre všetkých členov rovnakého typu alebo pre región a používa sa ako opatrenie alebo vzorka pri posudzovaní stavu topologicky podobných území a pri monitorovaní ekologických.
Environmentálny slovník, 2001

referenčná plocha
prírodné územný komplex nejaké pozície (facie, trakt, na šírku), ktorý má typické vlastnosti, ktoré zodpovedajú všeobecne normálne (prírodná) stave (procesu), ktoré boli ako štandard pre všetky členom rovnakého typu alebo pre región a používa sa ako opatrenie alebo vzorka pri posudzovaní stavu topologicky podobných území a pri monitorovaní ekologických.
EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010

.

arrow