Redakcia Choice

AREA vodné stavby

vodné stavby oblasti

oblasť vnútri hraníc prideľovanie pozemkov, zriadenej v súlade s pozemnej právnymi predpismi Ruskej federácie (ďalej len zákon "o bezpečnosti vodných diel".) EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

Teritórium vodáreň
oblasť, v pravej spôsobom, určuje v súlade s pozemnej právnymi predpismi Ruskej federácie (ďalej len zákon "Na bezpečnosti vodných diel").
EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010

.

arrow