Redakcia Choice

Na území podnikov, organizácií, inštitúcií a ďalších ekonomických subjektov

územie podnikov, organizácií, inštitúcií a ďalších ekonomických subjektov

v mestskej oblasti, ktorá má rozlohu, hranice, umiestnenie, právny štatút a ďalšie vlastnosti, ktoré sú merané v štátnej pôdy katastri Moskvy prevedený (fixné) tse left vymenovanie fyzickej alebo právnickej osoby týkajúce sa práv stanovených právnymi predpismi (uznesením moskovskej vlády dňa 9. novembra 1999, N 1018 "O schválení rokovacieho hygienických zariadeniach údržba, čistenie organizáciu a udržiavanie čistoty a poriadku v Moskve.")

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010


.

arrow