Redakcia Choice

Clusters

Clusters
rentabilné súbor funkčne súvisiacich a rozvojových špecializovaná priemyselné odvetvia.

Ekologický slovník, 2001

Teritoriálny výrobný komplex
ekonomicky efektívny súbor funkčne prepojených a rozvíjajúcich sa špecializovaných produkcií.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.

arrow