Redakcia Choice

Man-spôsobil zmeny v radiačnej pozadí

man-spôsobil zmeny v radiačnej pozadí

prirodzená radiácie na pozadí, modifikovaný ľudskou činnosťou (ďalej len "zákon o radiačnú bezpečnosť obyvateľstva".)

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

technogenní zmeny radiačného pozadia
prirodzená radiácie na pozadí, modifikovaný ľudskou činnosťou (ďalej len "zákon o radiačnú bezpečnosť obyvateľstva").

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.

arrow