Redakcia Choice

TECHNOLOGICKÝ FAKTOR

technogenními faktory
[z c. techne - umenie, zručnosť, gén - rod, pôvod a lat. Faktor - výroba, produkujúce] - vplyv vyvíjaný priemyselnej činnosti na organizmy biogeocoenosis, terén, biosféry (na rozdiel od prírodných alebo ekologických faktorov). T. f. spôsobujú vznik a vývoj technológie. Pretože takmer všetky obl. ľudské činnosti majú čoraz väčšiu priemyselnú povahu (ťažobné a spracovateľské odvetvia, poľnohospodárska technológia, verejné služby atď.), T. f. v skutočnosti sa stáva syn. antropogénny faktor.

Environmentálny slovník, 2001

technogenními faktory
(podľa typu g Techne -. Umenie, zručnosť, genos - rasu, pôvod a ¥ faktor -. Robí produkujúce) - vplyv vplyvu priemyselnej činnosti na organizmy, biogeocenózu, krajinu a biosféru (na rozdiel od prírodných alebo prírodných faktorov). T. f. spôsobujú vznik a vývoj technológie. Pretože takmer všetky obl. ľudské činnosti majú čoraz väčšiu priemyselnú povahu (ťažobné a spracovateľské odvetvia, poľnohospodárska technológia, verejné služby atď.), T. f. v skutočnosti sa stáva syn. antropogénny faktor.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.

arrow