Redakcia Choice

TECHNICKÉ podzemných vôd

Technické podzemných podzemné vody, ktorá v kvalite a fyzikálne vlastnosti sú použité alebo môžu byť použité na výrobu (technické) vo vode (pokyny pre návrh maximálnych povolených škodlivými vplyvmi na podzemné sp 9. december 1998)

EdwART Termíny a definície pre ochranu životného prostredia, manažment prírody a environmentálnu bezpečnosť, slovník, 2010

< ! --1 ->

technické podzemné
podzemné vody, ktoré, pokiaľ ide o kvalitu a fyzikálnych vlastností použité alebo môžu byť použité pre výrobné (technické) vody (usmernenia pre rozvoj noriem pre maximálnu pripúšťa najviac škodlivé vplyvy na podzemné vodné útvary a maximálne prípustné vypúšťanie škodlivých látok do podzemných vodných útvarov. Schválené ministerstvom prírodných zdrojov Ruskej federácie 29. decembra 1998).
EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010

.

arrow