Redakcia Choice

Slabičné-tonic

{{slabičný tón {} a {}}} ráže -s, -s. [z gréčtiny. syllabē - slabika a tonos - akcent] Lit. k dodržiavaniu určitého počtu slabík v súlade s pravou alternácie vo svojich stresovaných a neprízvučných slabík (asi veršované) Based. С-ая system of versification.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow