Redakcia Choice

Stres

Stres
(z anglického napätie - deformácia), nešpecifická neurohormonálne reakcie (syndróm) živý organizmus na. ., a silným nárazom, v závislosti na faktoroch, izolovaných rôznymi formami stresu: hluk, teplo, antropogénne (vyskytujúce sa u zvierat spôsobených ľudskou činnosťou, psychologické nezlučiteľnosti jedincov v skupine alebo v dôsledku veľkých koncentrácií rovnakého druhu), atď Keď potešenie. expozície stresory v tele, ktorý má rovnaký typ biochemických zmien prekonať tieto faktory by prispôsobenie požiadavkám termínu zavedeného Selye (1936)

Ekologické encyklopedický slovník - Kišiňov: ... Hlavné vydanie z moldavského .. sovietskej encyklopédie II dedí 1989.

<- 1 ->
stres
(z angličtiny, stres - tlak) - neobvykle veľký vplyv faktora na tele, čo vedie k jeho ostrú reakciu (napr. , Straty listov, mráz spôsobený ostrý, "niesť ochorenia", keď náhle strach toto zviera), alebo dokonca zvýšené úmrtnosti v populáciách.

Ekologický slovník. - Alma-Ata: "Veda". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow