Redakcia Choice

Podobnosť

SIMILARITA -a; St. Podobnosť, zhoda v smth. Čisto vonkajšie s. Urobte nejaké. s smb. str. chutí. str. znaky. str. stanovísk. V dcére je s. s jeho matkou. Čo s. ! str. s originálom, s realitou. Striking s. (ako na portréte).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow