Redakcia Choice

Obľúbenec

prisluhovači s; m. [z lat. collibertus - freedman] Knizhn. Následník, stúpač smb. * * * Minion (staroslav, z latinského collibertus - .. Vydané komukoľvek k slobode), pomocníka, nasledovník, nie opovrhnutie čokoľvek, aby potešil jeho patróna (dokiaľ nebol použitý do polovice XIX storočia znamenať "priateľa", "spojencami". , "rovnako zmýšľajúci"). * * * KLEVRETKLEVRET (staroslav, z latinského collibertus - .. Vydané komukoľvek k slobode) .., pravá ruka, nasledovník, nie opovrhnutie čokoľvek, aby potešil jeho patróna (dokiaľ nebol použitý do polovice 19. storočia sa rozumie "jedna", "Ally "," rovnako zmýšľajúci ").

encyklopedický slovník. 2009.

arrow