Redakcia Choice

Samovznietenie

SELF-RUNNING -Shears; komunikácie. Špeciálne. Spontánne svietiť v dôsledku zvýšenej oxidácie spôsobenej prítokom vzduchu alebo chemickou reakciou. Zmes sa samovoľne zapálila. Spontánne spaľovanie, to je; NCW. Samovznietenie, -y; St. str. seno v senoch. str. uhlie. Registrovať spontánne spaľovanie.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow