Redakcia Choice

V odvetví služieb

- sadu odvetviach, ktoré poskytujú služby pre verejnosť. Do S. U. je bežné zahrnúť kultúru, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a služby v domácnosti.

Ekonomika a právo: slovník-odkaz. - M .: Univerzita a škola. L. P. Kurakov, V. L. Kura

arrow