Redakcia Choice

Náboženské

RELIGIOUS týždeň; -no, -no, -no. 1. je plné. pre náboženstvo. R-rity. Р. sviatok. Rovecké motívy v diele Ivanova. 2. Zaviazaný k náboženstvu, veriť v Boha. R stará žena. P-tá populácia. Do veku sa stal náboženský. // Charakteristika takejto osoby. P pocit. Р. potešenie. R-nálada. Náboženstvo a; Dobre. Р. študenti seminára. Buďte veriaci. Pokles do rieky.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow