Redakcia Choice

SLR fotoaparát

fotoapparatosnaschon zrkadlový hľadáčik zrkadlo, ktoré môžu byť umiestnené v nastavenom ohniska prostredníctvom hlavného objektívu je nastavený alebo nastaveného komorou a má vlastné šošovku. V zrkadlovom fotoaparáte s hľadáčikom vnútri fotoaparátu sa obraz pozorovaný pri zaostrení objektívu zhoduje s obrazom, ktorý je vytvorený na filme. Zrkadielko * FOTOAPPARATZERKALNY fotoaparát, ktorý je vybavený hľadáčika zrkadlom, ktoré môžu byť umiestnené v nastavenej ohniska cez hlavnú šošovky alebo zobrazovacie kamery je inštalovaná a mať vlastné šošovku. V zrkadlovom fotoaparáte s vnútropodnikovým hľadáčikom sa pozorovaný obraz zhoduje s obrazom vytvoreným na fotografickom filme.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow