Redakcia Choice

Citovaný

QUOTE - idem, ty si; NCW. 1. Financie. Oceniť, zhodnotiť (o tovare, cenných papieroch, mene). 2. Financie. Obete na burze cenných papierov. 3. Ak chcete získať toto alebo toto posúdenie v očiach spoločnosti, povedzte to. skupín ľudí, ktoré majú byť uznané za dôležité, významné, cenené. K. vo svojom prostredí ako špecialista. Diplom prijatý na tejto univerzite je vysoko hodnotený.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow