Redakcia Choice

Citovať

QUOTE -jako si to vzal; komunikácie. a nsv. [z francúzštiny. coter. Financie. Set - nastavenie výmennej ceny tovaru, cenných papierov, cudzej meny. Ak chcete byť citovaný, je to; Strahd. Citácia (pozri).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow