Redakcia Choice

Kvadratúra

SQUARE -y; Dobre. [Lat. kvadratúra] Mat. 1. Počet štvorcových jednotiek v oblasti tohto obrázku. 2. Vytvorte štvorec, ktorý sa rovná tomuto číslu. 3. Plocha alebo integrálny výpočet. ◊ Kvadratúra kruhu. 1. Mat. Nenahraditeľná úloha premeny kruhu na rovný štvorec. -2. O tom, čo je nerozpustné. * * * kvadratúra

I

(z latinského štvorcového tvaru), 1) počet štvorcových jednotiek v oblasti tohto obrázku. 2) Konštrukcia štvorca rovnajúceho sa tomuto číslu. 3) Výpočet plochy alebo integrálu (pozri Integrálny počet).

II

v astronómii, pozícia hornej planéty (Mars, Jupiter atď.), V ktorej je rozdiel medzi ekliptickými pozdĺžmi planéty a slnkom 90 °. Existujú východné a západné kvadratúry (pozri Konfigurácie v astronómii). * * * QUADRATURUQUEQUATRATURA (z latinskej kvadratúry - s tvarom štvorca),

1) počet štvorcových jednotiek v oblasti daného čísla.

2) Konštrukcia štvorca sa rovná tomuto číslu.

3) Výpočet oblasti alebo integrálu (pozri Integrálny počet ( pozri INTEGRAL CALCULUS)).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow