Redakcia Choice

Kontaminovaný rádioaktívnym biosféra

kontaminovaných rádioaktívnym biosféry
prebytok prirodzený obsah úroveň stredne rádioaktívne látky. To môže byť spôsobené jadrového výbuchu (v atmosfére, pod vodou, priestor), úniku rádioaktívnych látok (v nehody v jadrových elektrárňach a podobne. podnikov, s rozvojom rádioaktívne rudy a kol.). kontaminácie v biosfére Viaže sa osoba, zviera, alebo rad smrteľných obtiažnych liečiteľných ochorení (ako je napríklad leukémia), roztrúsená mutačné procesy recesívne znak, rovnako ako degradáciu prírodných a umelých ekosystémov

Ekologické encyklopedický slovník - Chisinau: .. Hlavné vydanie moldavského sovietskej encyklopédie VI. I. dedí 1989.

. <- 1 -!>.

arrow