Redakcia Choice

Play pre aortálnej prasknutiu

Play pre aortálnej prasknutiu

v básni "Pre Paganini pazúry ..." (1935) Osip Emilia-Vich Mandelstam (1891 - 1938)
Hra je na aortálna ruptúra!
Údajne: herecká hra, v ktorej je umelca úplne "rozložený".

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow