Redakcia Choice

Miesta, ktoré nie sú tak ďaleko

miesta nie je tak vzdialený

Vyjadrenia ruských právnych predpisov až do roku 1917, v ktorom výraz sa objavil ako oficiálny pojem. Podľa zákona odkaz na Sibíri bola dvojakého druhu, ktorá zodpovedá ťažším či menej závažné formy trest: Prvá spočívala v smere páchateľa "vo vzdialených oblastiach Sibíri", druhý - "v nie tak vzdialených miestach na Sibíri."
Táto formulácia bola pevne založená v ruskom jazyku druhej polovice 19. storočia. Neskôr sa tieto slová začali používať, ako by to bolo, zotrvačnosťou - v praxi nie vyhnanstvom, ale uväznením.
paradoxne .. O väzenia, nápravného zariadenia, vysporiadanie kdekoľvek na hracej ploche vete apod Niekedy je použitý v prenesenom slova zmysle, vo vzťahu k nikam cestovať.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow