Redakcia Choice

Opory spoločnosti

Opory spoločnosti

z nórskeho: Samfundets Stotter.
Názov hry (1877), nórsky dramatik Henrik Ibsen (1828-1906), v ktorej autor ukazuje bohaté a rešpektované občanov malého mesta v Nórsku, navonok slušný, ale vnútorne chybná.
paradoxne ľudia, ktorí zastávajú vysoké postavenie v spoločnosti, a preto údajne držal jeho morálku a tradície.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow