Redakcia Choice

Náš roh vzal som jej kvety

Náš roh vzal som jej kvety

v básni "Corner" (1900), Vladimir Alexandrovič Mazurkevi-cha (1871-1942), ktorý sa preslávil ako slovo slávnych Romance (1906), ktorého hudba napísal D. Sartinsky Bay.

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow