Redakcia Choice

Jadrový čas

nukleárnej čas vremyaharakternoe procesov spôsobených silné interakcie (napr jadrové sily); je jadrový čas10 -23 s. * * * Jadrový čas-jadrový čas, charakteristický čas procesov vyskytujúcich sa v dôsledku silnej interakcie (napr. Jadrové sily); je rádovo 10 -23 s.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow