Redakcia Choice

"Jadrová fyzika"

Mesačný vedecký časopis Jadrovej fyziky Ruskej akadémie vied od roku 1965 v Moskve. Zriaďovatelia (1998) - Ústav jadrovej fyziky, Ústavu teoretickej a experimentálnej fyziky.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow