Redakcia Choice

Nuzzle

nazálne porušenie hlasového tónu a skreslená výslovnosť rečových zvukov spôsobených vrodenými alebo získanými anatomickými abnormalitami. Po ich vylúčení sa výtok z nosa eliminuje cvičením z logopedickej terapie. * * * DEPRESION DENSE, porušenie hlasového tónu a skreslená výslovnosť zvukov reči, podmienené vrodenými alebo získanými anatomickými poruchami. Po ich vylúčení sa výtok z nosa eliminuje cvičením z logopedickej terapie.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow