Redakcia Choice

ÚPravy

úpravy
(z latinského modificatio. - zmeny), vznikom non-dedičné (preadaptatsionnyh) znamenie, zvyčajne adaptívnych, pod vplyvom abiotických životného prostredia a biocenotic okolitých podmienkach (napr zmeny v živočíšnej sfarbenie premiestnenie z hľadiska iných lokalít) . > Ecol . Cal encyklopédia - Kišiňov: Home Edition moldavskú sovietskej encyklopédie II dedí 1989.
-

Úpravy

(. Z latinského modificatio - zmena) - objavuje u .. druh pod vplyvom meniacich sa podmienkach vonkajšieho prostredia a biocenotic, non-dedičné (preadaptatsionnye) príznaky zvyčajne adaptívne, napr zmení farbu pri presune zvierat v podmienkach ďalšom ekotypov.
slovník životného prostredia. - Alma-Ata: "Veda". B. A. Bykov. 1983.

.

arrow