Redakcia Choice

Riadenie biocenózy

Správa biosféry
- rozumné dopad na komunitu na: 1) udržiavať ich v produktívnom stave (starostlivosti, racionálne využitie); 2) pre prevod pre zvýšenie produktivity alebo zlepšenie ľudskej prostredia: a) vystavenie zmene sindinamicheskie (zrýchlenie demutation), B) mení zloženie (zavedenie nových typov, napríklad, siatie, výsadby rastlín, vesmíru užitočných zvierat, zničenie nízka produktivita, jedovaté a škodlivé rastlín a živočíchov), c) zlepšenie biocenotického prostredia (hnojenie, zadržiavanie snehu, napájanie, spaľovanie, zriedenie lesného vrchlíka).

Ekologický slovník. - Alma-Ata: "Veda". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow