Redakcia Choice

Robiť

SMASH -jak vidíte; smasteronny; -rogén, -rena, -enoznačený; komunikácie. (nsv ). že. Hovorový. Urobiť, robiť niečo. manuálne. str. vtáčik. str. stôl. str. obed (variť). str. verš (rýchlo, bezstarostne skladať, písať).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow