Redakcia Choice

Laskorin Boris

Laskorin Boris Nikolajevič (1915-1997), chemický inžinier, akademik Ruskej akadémie vied (1976). Práce na sorpčných a extrakčných procesoch v technológii neželezných a vzácnych kovov, ochrana prírody. Leninova cena (1958), Štátna cena ZSSR (1978). * * * Laskorin NikolaevichLASKORIN Boris Boris Nikolajevič (1915-1997), ruský chemik, akademik Ruskej akadémie vied (1991, Akadémia vied ZSSR v roku 1976). Práce na sorpčných a extrakčných procesoch v technológii neželezných a vzácnych kovov, ochrana prírody. Leninova cena (1958), Štátna cena ZSSR (1978).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow