Redakcia Choice

Lafayette Marie Joseph

Lafayette Marie Joseph (la Fayette) (1757-1834), markíz, francúzsky politik. Člen vojny za nezávislosť v Severnej Amerike 1775-83 (v hodnosti generála). Na začiatku francúzskej revolúcie XVIII. Storočia. Veliteľ národnej gardy. Ako stúpenec ústavnej monarchie sa po povstaní 10. augusta 1792 presťahoval na stranu kontrarevolučnej. Počas júlovej revolúcie v roku 1830 veliteľ národnej gardy; pomáhal pristúpeniu k trónu Ludvíka Filipa.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow