Redakcia Choice

Práca spolupráca

spolupráca trudaforma organizácie práce, zaisťuje konzistenciu spoločných akcií pracovníkov vo výrobnom procese. S jednoduchou spoluprácou práce všetci pracovníci vykonávajú homogénnu prácu. Komplexná spolupráca je založená na rozdelení práce. pracovná spolupráca, poskytuje racionálnejšie využívanie proizvodva a pracovnej doby, to vedie k zvýšeniu produktivity. * * * Spolupráca TRUDAKOOPERATSIYA PRÁCE formu organizácie práce, ktorá zabezpečuje koordináciu spoločných činností pracovníkov vo výrobnom procese. S jednoduchou spoluprácou práce všetci pracovníci vykonávajú homogénnu prácu. Komplexná spolupráca je založená na rozdelení práce. pracovné spolupráce, ktoré poskytujú efektívnejšie využitie výrobných prostriedkov a pracovnej doby, čo vedie k zvýšeniu produktivity.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow